PROMOTÝM PRAHA

nabízí kompletní zajištění programu na téma BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU na profesionální úrovni. V nabídce máme dostatek témat, ze kterých si vyberete a sestavíte program Vám přímo na míru. Promotým Praha vznikl v roce 2008 na základech osmileté zkušenosti Promotýmu bezpečnosti silničního provozu Ústředního automotoklubu ČR. Promotým se zabýval především přípravou a realizací akcí určených k propagování bezpečnosti silničního provozu, mototuristiky a motoristického sportu.

Děti na spektru autismu

Cílem sbírky je pomoci žadatelům organizace DOBRÝ SKUTEK – organizacím pořádajícím letní tábory pro děti s autismem. A také přispět na rekonstrukci komunitního centra KOPEC.


Finanční podpora půjde na

• na provoz dětského letního tábora organizace Roprodesa,

• na provoz dětského letního tábora organizace ProCit,
• na rekonstrukci terapeutických prostor komunitního centra KOPEC organizace Adventor


Přispět může každý:

Konto ADVENTOR o.s. 107-9941530207/0100, variabilní symbol 1902 071 071

https://adventor.org/benefice

 

Konto DOBRÝ SKUTEK, z.s. 5005005006/2010, pro dary přímo na účet použijete variabilní symbol 82019011

https://www.dobryskutek.cz/klient/deti-na-spektru-autismu

 

 

21. února 2017, předával UNICEF
nejvýznamnějším partnerům certifikáty jako výraz ocenění  
za pomoc potřebným dětem.

Navštivte také naše facebookové stranky

Nová kniha SEN O DAKARU S KARLEM LOPRAISEM

 

Objednat si ji můžete zde Kniha - objednávka 


Fotoknihu Sen o Dakaru s Jiřím Moskalem si můžete objednat zde Fotokniha - objednávka

webdnes.cz
®2013, promotympraha.cz